Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

ДВ. бр. 47 от 22.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 31 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., доп., ДВ, бр. 47 от 22 май 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Фонд "Научни изследвания", наричан по-нататък "Фондът".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...