По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 12 АВГУСТ 2016 г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА

ДВ. бр. 49 от 29.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 3 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 29 Май 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане и преместване на деца и ученици за предучилищно и училищно образование в училищата по култура към Министерството на културата - Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (НУКК) и Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (НГДЕК).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...