По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ДВ. бр. 71 от 10.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 29 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 5 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 10 септември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби