Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ДВ. бр. 75 от 01.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 29 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 5 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 10 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 13 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 1 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 24 септември 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 10 юни 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 13 юни 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 1 септември 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...