По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 31 от 18.04.2017г.

Обн., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 14 от 10 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 18 април 2017 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Патентното ведомство (ведомството), както и неговият състав, структура, правата и задълженията на администрацията му.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017