По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019г.

Обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2019 г.

 

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ