По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г.

 

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...