По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

ДВ. бр. 20 от 08.03.2019г.

Обн., ДВ, бр. 16 от 17 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 31 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 8 март 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този правилник се уреждат статутът и функциите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, наричана по-нататък "комисията".