По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДВ. бр. 36 от 01.05.2021г.

Обн., ДВ, бр. 35 от 2 май 2017 г., изм., ДВ, бр. 34 от 20 април 2018 г., доп., ДВ, бр. 95 от 6 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 1 май 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Народното събрание организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на този правилник.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...