Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-919 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 13 ЮЛИ 2017 г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 60 от 25 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 21 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 21 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 5 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 29 септември 2020 г., доп., ДВ, бр. 93 от 30 октомври 2020 г., изм., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 41 от 18 май 2021 г., доп., ДВ, бр. 102 от 7 декември 2021 г., доп., ДВ, бр. 34 от 3 май 2022 г., изм., ДВ, бр. 47 от 24 юни 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2022 г., изм., ДВ, бр. 14 от 10 февруари 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 5 май 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 16 юни 2023 г., изм., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С настоящата наредба се определят размерът на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и размерът на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП).

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...