По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 24 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 24 ЮЛИ 2017 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДВ. бр. 54 от 09.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 60 от 25 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 4 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 54 от 9 юли 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.