Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 24 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 24 ЮЛИ 2017 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДВ. бр. 41 от 09.05.2023г.

Обн., ДВ, бр. 60 от 25 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 4 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 54 от 9 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2020 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 41 от 9 май 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...