По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН БОРД ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН БОРД ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г.

ДВ. бр. 73 от 08.09.2017г.

В сила от 08.09.2017 г.
Обн., ДВ, бр. 73 от 8 септември 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Създава се Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., наричан по-нататък "Борда".

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!