По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2018 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 г. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г.

ДВ. бр. 13 от 09.02.2018г.

В сила от 09.02.2018 г.
Обн., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2018 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в общ размер 49 147,6 хил. лв., разпределени, както следва:
1. разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет съгласно приложение № 1 - 48 868,6 хил. лв.;
2. трансфер за други целеви разходи по бюджетите на общините съгласно приложение № 2 за одобрените общински проекти по Грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" - 279,0 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"