По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

ДВ. бр. 12 от 12.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12 Февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет и изключения от приложното поле

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...