Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 25 от 29 март 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 17 юни 2022 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 Януари 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет и изключения от приложното поле

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...