По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., изм., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г., изм., ДВ, бр. 7 от 26 януари 2021 г., доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет, цели и обхват

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...