По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 20 МАРТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 20 МАРТ 2018 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДВ. бр. 76 от 14.09.2018г.

Обн., ДВ, бр. 29 от 30 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 14 септември 2018 г.

 

history Чл. 1. Основният пакет медицинска помощ, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, съдържа здравни дейности, услуги и стоки, определени по вид и обхват, по отделни медицински специалности, по заболявания или групи заболявания, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

history Чл. 2. В случай че към момента на приключване на дейностите по амбулаторните процедури по приложение № 7, с изключение на амбулаторни процедури № 5, 30, 31 и 38, се установи от медицински специалист необходимост от наблюдение на пациента в стационарни условия с цел предотвратяване на медицински риск от усложнения в резултат на проведената амбулаторна процедура, той може да бъде хоспитализиран по клинична пътека с наименование и съдържание съгласно приложение № 10, но за период не по-дълъг от 48 часа.