По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ДВ. бр. 49 от 11.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 37 от 4 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 44 от 29 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г., изм., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм., ДВ, бр. 26 от 22 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г., изм., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 106 от 15 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 108 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 24 от 23 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 34 от 23 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 35 от 27 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 49 от 11 юни 2021 г.

 

history Министърът на правосъдието на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците обнародва:

history

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...