Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ДВ. бр. 93 от 22.11.2022г.

Обн., ДВ, бр. 37 от 4 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 44 от 29 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г., изм., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм., ДВ, бр. 26 от 22 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г., изм., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 106 от 15 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 108 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 24 от 23 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 34 от 23 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 35 от 27 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 49 от 11 юни 2021 г., изм., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2021 г., изм., ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 58 от 13 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 59 от 16 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 61 от 23 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 65 от 6 август 2021 г., изм., ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021 г., изм., ДВ, бр. 81 от 28 септември 2021 г., изм., ДВ, бр. 86 от 15 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 87 от 19 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 88 от 22 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 89 от 26 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 90 от 29 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 94 от 12 ноември 2021 г., доп., ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 101 от 3 декември 2021 г., изм., ДВ, бр. 103 от 10 декември 2021 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2022 г., изм., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2022 г., изм., ДВ, бр. 16 от 25 февруари 2022 г., изм., ДВ, бр. 22 от 18 март 2022 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 2022 г., изм., ДВ, бр. 30 от 15 април 2022 г., изм., ДВ, бр. 33 от 29 април 2022 г., изм., ДВ, бр. 34 от 3 май 2022 г., изм., ДВ, бр. 38 от 20 май 2022 г., изм., ДВ, бр. 43 от 10 юни 2022 г., изм., ДВ, бр. 45 от 17 юни 2022 г., доп., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 60 от 29 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2022 г., изм., ДВ, бр. 80 от 7 октомври 2022 г., изм., ДВ, бр. 93 от 22 ноември 2022 г.
Министърът на правосъдието на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците обнародва:

 

history

history (нови, ДВ, бр. 47 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 104 от 2020 г., изм., ДВ, бр. 52 от 2021 г., изм., ДВ, бр. 88 от 2021 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2021 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2022 г., изм., ДВ, бр. 27 от 2022 г., изм., ДВ, бр. 32 от 2022 г., изм., ДВ, бр. 43 от 2022 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2022 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2022 г.)

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...