По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 99 от 26.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 61 от 24 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 4 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 29 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 85 от 29 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 80 от 11 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 27 юли 2021 г., изм., ДВ, бр. 99 от 26 ноември 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Патентното ведомство (ведомството), както и неговият състав, структура, правата и задълженията на администрацията му.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...