По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

ДВ. бр. 15 от 19.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 27 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., изм., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 19 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за регистрация и контролът върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
(2) Законът има за цел постигане на сигурност и предвидимост в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната сигурност на страната.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...