Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДВ. бр. 71 от 18.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 19 от 5 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 17 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 4 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 15 октомври 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 19 юли 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 18 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, структурата, функциите на отделните звена в администрацията и организацията на дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...