По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 27 от 2 април 2019 г., доп., ДВ, бр. 33 от 7 април 2020 г., доп., ДВ, бр. 48 от 26 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този правилник се уреждат редът и начинът за прилагане на Закона за хората с увреждания.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...