По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 5 АПРИЛ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СУБСИДИРА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, И ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 АПРИЛ 2019 г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СУБСИДИРА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, И ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ДВ. бр. 83 от 25.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 29 от 8 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 25 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 25 септември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...