По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)

ДВ. бр. 83 от 25.09.2020г.

(Приет с Резолюция MSC.4(48) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 17 юни 1983 г. В сила за Република България от 1 юли 1986 г.)
Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн., ДВ, бр. 43 от 31 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 31 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 11 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 18 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 21 Юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 25 Юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 22 Ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 83 от 25 Септември 2020 г.

 

history * Настоящият текст е първоначална версия на акта. Последващи промени не са нанасяни поради разминавания в превода на отделните редакции и в последователността на обнародване на изменителните актове.

(Обн. - ДВ, бр. 83 от 2020 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС IGC)
(Приети с Резолюция MSC.370(93) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г. В сила за Република България от 1 юли 2015 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 92 от 2019 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 2004 Г. КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
(Приети с Резолюция MSC.176(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10 декември 2004 г. В сила за Република България от 1 януари 2007 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 50 от 2019 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
(Приети с Резолюция MSC.340(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30 ноември 2012 г. В сила за Република България от 1 юни 2014 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
(Приети с Резолюция MSC.369(93) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г. В сила за Република България от 1 януари 2016 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 49 от 2019 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
(Приети с Резолюция MSC.102(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г. В сила за Република България от 1 юли 2002 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
(Приети с Резолюция MSC.219(82) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 8 декември 2006 г. В сила за Република България от 1 януари 2009 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 48 от 2019 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
(Приети с Резолюция MSC.28(61) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 11 декември 1992 г. В сила за Република България от 1 юли 1994 г.)
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
(Приети с Резолюция MSC.58(67) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 1996 г. В сила за Република България от 1 юли 1998 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
(Приети с Резолюция MSC.50(66) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 юни 1996 г. В сила за Република България от 1 юли 1998 г.

(Обн. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)

history ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
(Приети с Резолюция MSC.10(54) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 29 април 1987 г. В сила за Република България от 30 октомври 1988 г.)

(Обн. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...