По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 27 ЮНИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 27 ЮНИ 2019 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 52 от 02.07.2019г.

В сила от 02.07.2019 г.
Обн., ДВ, бр. 52 от 2 юли 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Създава Национален координационен център за безопасно движение по пътищата, наричан по-нататък "центъра"/"центърът".
(2) Центърът не е отделно юридическо лице и е разположен в сграда на Министерството на вътрешните работи.