По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА

ДВ. бр. 83 от 25.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 76 от 27 септември 2019 г., доп., ДВ, бр. 83 от 25 септември 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С методиката се уреждат редът и начинът за определяне на размера на линията на бедност за страната.
(2) Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.
(3) Размерът на линията на бедност се определя ежегодно с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...