По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-1060 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8121з-1060 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2019 г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР

ДВ. бр. 78 от 04.10.2019г.

В сила от 04.10.2019 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 78 от 4 октомври 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...