Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 11 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 11 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

ДВ. бр. 70 от 15.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 85 от 29 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 20 май 2022 г., попр., ДВ, бр. 43 от 10 юни 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 2 декември 2022 г., изм., ДВ, бр. 70 от 15 август 2023 г.

 

history Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология съгласно приложението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...