Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2019 г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

ДВ. бр. 88 от 08.11.2019г.

В сила от 08.11.2019 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта
Обн., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят критериите, условията и редът за награждаване на спортисти - медалисти и призьори от европейски и световни първенства, олимпийски игри и аналогични първенства и игри за хора с увреждания, както и на треньорите и на длъжностните лица, пряко свързани с тяхната подготовка, с еднократни парични награди от министъра на младежта и спорта за постигнатите от тях спортни резултати и класирания.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...