По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 г.

ДВ. бр. 84 от 29.09.2020г.

В сила от 01.01.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г., изм., ДВ, бр. 84 от 29 Септември 2020 г.

 

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 13 455 690,4 хил. лв., както следва:

history

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...