По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 г.

ДВ. бр. 100 от 24.11.2020г.

В сила от 01.01.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2020 г., изм., ДВ, бр. 20 от 10 Март 2020 г., доп., ДВ, бр. 39 от 28 Април 2020 г., доп., ДВ, бр. 56 от 23 Юни 2020 г., доп., ДВ, бр. 100 от 24 Ноември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...