Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Други нормативни актове > НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2019 г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 г.

ДВ. бр. 95 от 29.11.2022г.

Обн., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2020 г., попр., ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 14 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 5 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 1 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 26 януари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 2 април 2021 г., попр., ДВ, бр. 37 от 7 май 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 14 септември 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 17 май 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 9 септември 2022 г., попр., ДВ, бр. 77 от 27 Септември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 Ноември 2022 г.

 

history Днес, 23.12.2019 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и от друга страна, Българския лекарски съюз се сключи този договор.
Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България.
Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков договор (НРД) са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и актовете в областта на здравеопазването, здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен този НРД, са изброени в приложение № 1.

history ОБЩА ЧАСТ

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...