По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-2 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДРУГИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № Н-2 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2020 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДРУГИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ДВ. бр. 15 от 21.02.2020г.

Издадена от министъра на правосъдието
Обн., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2020 г.

 

history Чл. 1. С наредбата се определят образците на заповед за изпълнение, на заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

history Чл. 2. За издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и чл. 417 ГПК се определят по два вида образци на заповеди - за изпълнение на парично задължение и за изпълнение на задължение за предаване на вещи.