По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 44 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 44 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 г.)

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г., доп., ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., доп., ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17 ноември 2020 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2021 г., доп., ДВ, бр. 23 от 19 март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 1 май 2021 г., доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г.

 

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България и за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение.

history Чл. 2. (доп., ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. Актът на министъра на здравеопазването подлежи на предварително изпълнение.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...