Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 30 АПРИЛ 2020 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 41 ОТ 2022 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 30 АПРИЛ 2020 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 41 ОТ 2022 г.)

ДВ. бр. 75 от 01.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 5 май 2020 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 3 юни 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2022 г., доп., ДВ, бр. 75 от 1 септември 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 41 от 2022 г.) Създава се Консултативен съвет за Европейската зелена сделка, наричан по-нататък "Съвета", като колективен консултативен орган към Министерския съвет.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...