По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2020 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ДВ. бр. 82 от 18.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 18 септември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Създава Държавна агенция за научни изследвания и иновации като специализиран орган към Министерския съвет за разработване и изпълнение на политиката по научни изследвания, иновации и трансфер на технологии в Република България.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...