Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 г.

ДВ. бр. 77 от 27.09.2022г.

Обн., ДВ, бр. 106 от 15 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 108 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 7 от 26 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 100 от 30 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2020 г. в общ размер 263 993 247 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на община Банско - 6 920 536 лв. за: "Ремонт на улична мрежа на територията на община Банско" - 2 300 000 лв.; "Доизграждане на ул. Глазне - от о.т. 827 до о.т. 1050 и прилежащата подземна инфраструктура, гр. Банско" - 1 069 936 лв.; "Реконструкция на ул. Пирин, прилежащата подземна техническа инфраструктура и архитектурно-художествено и ландшафтно оформление, гр. Банско", 1-ви етап - 1 311 632 лв.; "Реконструкция на ул. Тодор Каблешков и прилежащата подземна техническа инфраструктура, гр. Банско" - 1 376 000 лв.; "Реконструкция на ул. Александър Стамболийски, гр. Добринище" - 631 172 лв.; "Реконструкция на ул. Паисий Хилендарски, гр. Добринище" - 231 796 лв.;
2. по бюджета на община г. Д. - 600 000 лв. за закупуване на специализирана апаратура за отделението по "Кардиология" на МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, в гр. Гоце Делчев;
3. (изм., ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) по бюджета на Община Петрич - 2 000 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа и прилежащата техническа инфраструктура в населените места на община Петрич";
4. по бюджета на община Разлог - 1 480 000 лв. за "Реконструкция и ремонт на улици в община Разлог";
5. по бюджета на община Сандански - 4 000 000 лв. за "Реконструкция на общински път BLG1240 от Пътен възел "Сандански" на Автомагистрала "Струма" до кръстовище с Главен път I-1 (Е-79) на входа на гр. Сандански";
6. по бюджета на община Симитли - 2 000 000 лв. за "Ремонт на улици на територията на община Симитли";
7. по бюджета на община Айтос - 2 670 321 лв. за: "Изграждане на детска площадка в детска градина на с. Карагеоргиево" - 10 000 лв.; "Благоустрояване на градска градина, изграждане на спортна площадка и кът за фитнес в гр. Айтос" - 1 310 321 лв.; "Ремонт на уличната мрежа в селата на община Айтос" - 1 350 000 лв.;
8. по бюджета на община Бургас - 4 898 000 лв. за ремонт на общинска пътна и улична мрежа, в т.ч. доизграждане на улица към Многофункционална спортна зала Арена Бургас;
9. по бюджета на община Камено - 414 985 лв. за "Разширение на сграда на ЦДГ в с. Черни връх";
10. по бюджета на община Малко Търново - 800 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Малко Търново";
11. по бюджета на община Поморие - 1 000 000 лв. за "Ремонт и благоустрояване на улици и площадно пространство в гр. Каблешково";
12. по бюджета на община Средец - 431 948 лв. за "Ремонт на ул. Бачо Киро в гр. Средец";
13. по бюджета на община Сунгурларе - 200 000 лв. за "Ремонт и оборудване на НЧ "Светлина 1920" в с. Лозарево";
14. по бюджета на община Аврен - 1 020 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в с. Бенковски, община Аврен" - 700 000 лв.; "Ремонт на общински път в участъка от жп прелез Царевци до Граница общ. (Аврен - Провадия) - Житница" - 320 000 лв.;
15. по бюджета на община Варна - 8 000 000 лв. за частично финансиране на основен ремонт на ул. Петър Дертлиев и ул. Асен Разцветников и благоустрояване на междублоково пространство в район "Владислав Варненчик", "II микрорайон" - източна част, гр. Варна;
16. по бюджета на община Ветрино - 2 291 414 лв. за: "Ремонт и реконструкция на път Суворово - Ветрино - Неофит Рилски" - 2 000 000 лв.; "Възстановяване настилката на площад в с. Невша" - 291 414 лв.;
17. по бюджета на община Вълчи дол - 700 000 лв. за "Ремонт на улици в гр. Вълчи дол и с. Калоян";
18. по бюджета на община Девня - 1 000 000 лв. за: "Ремонт и реконструкция на участък от бул. Съединение, гр. Девня" - 700 000 лв.; "Ремонт, реконструкция и обзавеждане на сграда, предназначена за спортна зала, гр. Девня" - 300 000 лв.;
19. по бюджета на община Долни чифлик - 700 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на ул. Еделвайс в гр. Долни чифлик и ул. Иглика в с. Гроздьово";
20. по бюджета на община Дългопол - 1 102 616 лв. за: "Ремонт на улична мрежа на територията на община Дългопол" - 823 474 лв.; "Изграждане на пристройка към детска градина "Пролет", с. Цонево" - 279 142 лв.;
21. по бюджета на община Провадия - 2 460 000 лв. за: "Ремонт на общински път Черноок - Градинарово - Славейково" - 1 000 000 лв.; "Ремонт на общински път Блъсково - Храброво - Овчага - Черковна" - 1 000 000 лв.; "Основен ремонт на централна градска част на гр. Провадия - Етап II" - 460 000 лв.;
22. по бюджета на община Суворово - 1 719 224 лв. за: "Благоустрояване и основен ремонт на центъра на гр. Суворово" - 735 728 лв.; "Ремонт и реконструкция на улици Сан Стефано, Хаджи Димитър и Рила, гр. Суворово" - 329 952 лв.; "Ремонт и реконструкция на улици В. Л., Орфей и Лоза, с. Чернево" - 653 544 лв.;
23. по бюджета на община Велико Търново - 7 353 649 лв. за: "Изграждане на водопровод и канализация на бул. България в гр. Велико Търново" - 3 850 000 лв.; "Изграждане на улична и тротоарна настилка, осветление, водопровод, канализация и подземни тръбни мрежи на улици Козлодуй, Д. Р., И. Х., Д. Б. и Народни будители, гр. Велико Търново" - 3 503 649 лв.;
24. по бюджета на община Горна Оряховица - 2 000 000 лв. за "Ремонт, реконструкция на улици и общински пътища на територията на община Горна Оряховица";
25. по бюджета на община Елена - 627 493 лв. за "Ремонт и благоустрояване на централен градски площад и на алейна мрежа до парк "Калето", гр. Елена";
26. по бюджета на община Златарица - 753 730 лв. за "Реконструкция на площад Първи май в гр. Златарица";
27. по бюджета на община Лясковец - 1 400 000 лв. за: "Ремонт и реконструкция на улици и съоръжения към тях на територията на общината" - 600 000 лв.; "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ "Максим Райкович" в гр. Лясковец" - 800 000 лв.;
28. по бюджета на община Павликени - 3 495 000 лв. за: "Основен ремонт на водопроводна мрежа в с. Росица и на общински път Бяла черква - Росица" - 2 350 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в гр. Павликени и в гр. Бяла черква" - 1 145 000 лв.;
29. по бюджета на община Полски Тръмбеш - 1 606 000 лв. за "Реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Л. К., Рила и Търговска в гр. Полски Тръмбеш";
30. по бюджета на община Свищов - 2 000 000 лв. за "Основен ремонт на улици на територията на община Свищов";
31. по бюджета на община Стражица - 1 100 000 лв. за "Реконструкция на улична мрежа в гр. Стражица";
32. по бюджета на община Бойница - 800 000 лв. за "Основен ремонт на улици в селата Бойница, Бориловец, Раброво и Шишенци";
33. по бюджета на община Брегово - 1 980 000 лв. за: "Ремонт на улици в община Брегово" - 1 800 000 лв.; "Ремонт на покрив на сградата и прилежащите помещения на Домашен социален патронаж, гр. Брегово" - 180 000 лв.;
34. по бюджета на община Видин - 2 750 000 лв. за "Ремонт на паркинги и улици в гр. Видин";
35. по бюджета на община Кула - 1 000 000 лв. за: "Ремонт и благоустрояване на дворното пространство на ДГ "Звънче", гр. Кула - 250 000 лв.; "Ремонт и благоустрояване на дворното пространство и спортните площадки на СУ "Васил Левски", гр. Кула" - 450 000 лв.; "Реконструкция на сграда за два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични заболявания в гр. Кула" - 300 000 лв.;
36. по бюджета на община Ново село - 333 888 лв. за "Преустройство на сграда в Защитено жилище за лица с психични разстройства, с. Ново село";
37. по бюджета на община Ружинци - 1 400 000 лв. за: "Основен ремонт на улична мрежа в общината" - 900 000 лв.; "Ремонт и благоустрояване на НЧ "Христо Ботев - 1926" и прилежащата инфраструктура, с. Дреновец" - 500 000 лв.;
38. по бюджета на община Чупрене - 1 000 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на улици и в селата Чупрене и Горни Лом";
39. по бюджета на община Б. С. - 1 400 000 лв. за: "Реконструкция на комбинирана спортна площадка и ремонт на детска площадка в с. Соколаре" - 80 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в селата на община Бяла Слатина" - 1 320 000 лв.;
40. (изм., ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 16.12.2020 г.) по бюджета на Община Враца - 1 887 500 лв. за "Ремонт на бул. България и ул. Илинден в гр. Враца";
41. (изм., ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 16.12.2020 г.) по бюджета на Община Козлодуй - 1 185 230 лв. за "Реконструкция на ул. Симеон Русков в ж.к. 3 юг, гр. Козлодуй";
42. по бюджета на община Криводол - 1 000 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на общински пътища и площади в община Криводол";
43. по бюджета на община Мизия - 1 400 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа в гр. Мизия, с. Войводово и с. Софрониево, корекция на "Сухото дере", гр. Мизия" и "Ремонт на площад в с. Софрониево";
44. по бюджета на община Мездра - 610 000 лв. за "Изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централното площадно пространство, кв. 73 по плана на с. Зверино";
45. по бюджета на община Оряхово - 1 500 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово";
46. по бюджета на община Габрово - 323 000 лв. за "Ремонт на участъци от улици в селата и общински пътища на територията на общината";
47. по бюджета на община Севлиево - 4 480 000 лв. за "Ремонт на улици в гр. Севлиево" и за "Изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдих, гр. Севлиево";
48. по бюджета на община Трявна - 800 000 лв. за "Изграждане на подпорна стена в кв. 61 и кв. 61А по плана на гр. Трявна";
49. по бюджета на община Каварна - 800 000 лв. за "Изграждане на улични канализации и основни ремонти на водопроводи на ул. Цар Калоян и ул. Освобождение, гр. Каварна";
50. (изм., ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) по бюджета на Община Тервел - 1 598 443 лв. за: "Изграждане, вертикална планировка, обзавеждане и оборудване на ритуален дом в с. Зърнево" - 960 000 лв.; "Основен ремонт на: ул. 11-а в с. Зърнево - 168 755 лв.; ул. 2-ра в с. Безмер - 130 673 лв.; ул. 9-а в с. Попгруево - 138 015 лв., и ул. 1-ва в с. Градница - 201 000 лв.;
51. по бюджета на община Шабла - 1 346 000 лв. за "Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Шабла, община Шабла";
52. по бюджета на община Кирково - 1 950 000 лв. за "Изграждане на нов мост за с. Еровете";
53. по бюджета на община Дупница - 1 800 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Дупница";
54. по бюджета на община Кочериново - 1 200 000 лв. за "Благоустрояване на градския парк и асфалтиране в гр. Кочериново";
55. по бюджета на община Кюстендил - 1 000 000 лв. за "Ремонт на улици и прилежаща им инфраструктура в малките населени места на общината";
56. по бюджета на община Рила - 700 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в гр. Рила";
57. по бюджета на община Сапарева баня - 650 000 лв. за "Паркоустройство и благоустрояване на училищен двор на СУ "Христо Ботев" в гр. Сапарева баня";
58. по бюджета на община априлци - 870 000 лв. за "Ремонт на ул. Добревци и ул. Капитан І ранг Х. К., гр. априлци";
59. по бюджета на община Летница - 721 715 лв. за: "Благоустрояване на централна част в гр. Летница" - 242 904 лв.; "Ремонт на улици в с. Крушуна" - 99 643 лв.; "Ремонт на улици в с. Горско Сливово" - 73 730 лв.; "Ремонт на улици в гр. Летница" - 305 438 лв.;
60. (изм., ДВ, бр. 100 от 2021 г., в сила от 30.11.2021 г.) по бюджета на Община Луковит - 860 000 лв. за: "Дофинансиране реконструкцията на водопроводната мрежа по улици: Шейново, Хаджи Димитър, Цар Симеон I, Панака, Цар Борис I, Съединение, Кракра, Костен дол, Кръгояр, Дунав и Коларска, гр. Луковит" - 262 467 лв.; "Текущ ремонт на читалищен салон в сградата на НЧ "Димитър Благоев - 1895" - с. Румянцево" - 97 533 лв.; "Ремонт на улици в с. Ъглен, с. Дерманци и с. Карлуково" - 500 000 лв.;
61. по бюджета на община Тетевен - 1 100 000 лв. за ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Тетевен;
62. по бюджета на община Троян - 500 000 лв. за "Частично финансиране изграждането на многофункционална спортна зала в гр. Троян";
63. по бюджета на община Угърчин - 700 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в гр. Угърчин" - 250 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в с. Лесидрен" - 250 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в с. Кирчево" - 200 000 лв.;
64. по бюджета на община Берковица - 1 000 000 лв. за "Реконструкция на част от площад Й. Р. и парк-градина в гр. Берковица";
65. по бюджета на община Вършец - 1 500 000 лв. за "Реконструкция на част от водопроводната и улична мрежа в населените места на община Вършец";
66. по бюджета на община Лом - 2 500 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Лом";
67. по бюджета на община Медковец - 1 300 000 лв. за "Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Сливовик - втори етап";
68. по бюджета на община Монтана - 5 350 000 лв. за "Реконструкция на градски площад Жеравица, гр. Монтана";
69. по бюджета на община Лесичово - 45 649 лв. за "Основен ремонт на ул. 37-ма - о.т. 132-134, с. Церово";
70. по бюджета на община Пазарджик - 2 000 000 лв. за "Изграждане на спортна зала, площадки и игрища в спортен комплекс, гр. Пазарджик";
71. по бюджета на община Пещера - 2 500 000 лв. за "Реконструкция на част от Републикански път III-377 от км 0+927 до км 2+242, ремонт на местен път с идентификатор 56277.3.1429 от о.т. 916 до о.т. 900 и изграждане на прилежащата им инфраструктура"; "Ремонт на ул. Петър Раков от о.т. 625 до о.т. 770 - гр. Пещера";
72. по бюджета на община септември - 1 546 690 лв. за: "Изграждане и обновяване на площад в кв. 187, гр. септември" - 863 904 лв.; "Реконструкция на общински път от строителната граница на гр. септември до стопански двор "Фермата" - 149 235 лв.; "Ремонт и реконструкция на ул. Сараньово, гр. септември" - 533 551 лв.;
73. по бюджета на община Стрелча - 1 927 150 лв. за: "Основен ремонт и доизграждане на настилки на ул. Независимост, ул. Христо Ботев, ул. Марко Нешев, ул. Пенчо Генов, ул. Бойчо Ханджиев и ул. Д. Дебелянов, гр. Стрелча; основен ремонт на прилежащите към улиците водопроводи, ремонт на покривна конструкция на градска минерална баня и на детска площадка в градския парк", гр. Стрелча;
74. по бюджета на община Брезник - 2 120 000 лв. за: "Саниране и укрепване на училище" - 800 000 лв.; "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брезник - втори етап" - 1 320 000 лв.;
75. по бюджета на община Земен - 850 000 лв. за "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Земен - първи етап";
76. по бюджета на община Перник - 840 000 лв. за "Изграждане на кръгово кръстовище на ул. Св. св. Кирил и Методий, кв. И. П., гр. Перник";
77. по бюджета на община Радомир - 3 273 200 лв. за: ремонт на улична мрежа в гр. Радомир - 1 173 200 лв.; "Ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод за селата Жедна и Негованци, община Радомир" - 2 100 000 лв.;
78. по бюджета на община Трън - 150 000 лв. за: "Основен ремонт на водопроводна мрежа и изграждане на каптаж в с. Лева река" - 60 000 лв.; "Ремонт на част от пътна мрежа на с. Лева река", в участъка към манастир "Св. Четиридесет мъченици" - 90 000 лв.;
79. по бюджета на община Долна Митрополия - 576 478 лв. за "Укрепване и разширение на мост в с. Горна Митрополия";
80. по бюджета на община Долни Дъбник - 300 000 лв. за "Ремонт на улици към гробищните паркове на населени места в община Долни Дъбник";
81. по бюджета на община Левски - 950 000 лв. за: "Ремонт и реконструкция на улици в гр. Левски" - 700 000 лв.; "Ремонт и реконструкция на обществена сграда за административно обслужване и дейности на пенсионерски клуб в гр. Левски" - 250 000 лв.;
82. по бюджета на община Никопол - 2 548 000 лв. за "Реконструкция на улици на територията на община Никопол";
83. по бюджета на община Плевен - 2 300 000 лв. за: "Основен ремонт на улици в гр. Плевен" - 1 300 000 лв.; "Ремонт и поддръжка на парк Кайлъка и на прилежащата му инфраструктура" - 1 000 000 лв.;
84. по бюджета на община Пордим - 800 000 лв. за "Реконструкция, ремонт и преустройство на професионална учебна база "Хаскел" при СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Пордим;
85. (изм., ДВ, бр. 93 от 2021 г., в сила от 09.11.2021 г.) по бюджета на Община Червен бряг - 4 181 624 лв. за: "Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг - бул. Европа - 1 605 609 лв.; "Реконструкция на общински път PVN 2194" - 2 576 015 лв.;
86. по бюджета на община Брезово - 300 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Брезово";
87. (изм., ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 16.12.2020 г.) по бюджета на Община Карлово - 2 522 709 лв. за: "Реконструкция и основен ремонт на ул. Карловска и ул. Родопи с прилежаща зелена площ в гр. Баня" - 1 200 000 лв.; "Ремонт на покрива на НЧ "Христо Ботев-1869", гр. Калофер" - 120 000 лв.; "Ремонт на покрива на сградата на кметството в гр. Калофер" - 55 000 лв.; "Ремонт на улици в гр. Карлово" - 548 177 лв.; "Благоустрояване на площад в с. Ведраре" - 149 532 лв.; "Ремонт на улици в селата Климент, Войнягово, Дъбене, Богдан, Горни Домлян, В. Л., Христо Даново, Кърнаре, Каравелово и Певците" - 450 000 лв.;
88. по бюджета на община Кричим - 500 000 лв. за "Благоустрояване на прилежащи дворни пространства към Дневен център за стари хора и парк "Ливингстън" - гр. Кричим;
89. по бюджета на община "Марица" - 680 000 лв. за "Конструктивно укрепване, ремонт и саниране на сградата на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Войводиново";
90. по бюджета на община Перущица - 733 571 лв. за "Основен ремонт на площад 27-ми априлий, прилежащата му инфраструктура и паркоустройство в гр. Перущица";
91. по бюджета на община Първомай - 1 020 000 лв. за: "Основен ремонт и реконструкция на ЦДГ "Първи юни" за две групи в с. Виница" - 520 000 лв.; "Ремонт на част от съоръженията на ПСОВ, гр. Първомай" - 300 000 лв.; "Реконструкция на част от улицата, обслужваща промишлената зона на гр. Първомай" - 200 000 лв.;
92. по бюджета на община Раковски - 635 656 лв. за "Придобиване на недвижими имоти за изграждането на околовръстен път на с. Стряма, обслужващ индустриална зона Раковски";
93. по бюджета на община "Родопи" - 3 172 327 лв. за: "Изграждане на сграда за детска градина в с. Браниполе" - 1 600 000 лв.; "Изграждане на главни канализационни колектори III и IV, с. Устина" - 1 572 327 лв.;
94. по бюджета на община Садово - 991 500 лв. за "Основен ремонт на общински път PDV 2270 "Кочево - Караджово", в участък 825 м преди края на населено място Кочево до началото на населено място Караджово";
95. по бюджета на община Стамболийски - 2 300 000 лв. за: "Основен ремонт на площад, градски парк в УПИ I, кв. 43 по плана на гр. Стамболийски и прилежащи съоръжения"; "Основен ремонт на НЧ "Никола Й. В.-1924", гр. Стамболийски" и "Реконструкция на Лятно кино в ПИ 1245, част от УПИ I, гр. Стамболийски";
96. по бюджета на община Хисаря - 300 000 лв. за "Изграждане на 11 бр. детски площадки в населените места на община Хисаря";
97. по бюджета на община Исперих - 30 000 лв. за "Ремонт на покрив на НЧ "Нов живот-1940", с. Конево";
98. по бюджета на община Разград - 475 000 лв. за: "Ремонт на НЧ "Самообразование 1894" в с. Побит камък" - 20 000 лв.; "Ремонт на "Етнографски комплекс" към НЧ "Самообразование 1894" в с. Побит камък" - 30 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Киченица" - 100 000 лв.; "Изграждане на детска площадка и кът за отдих в с. Киченица" - 15 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Ясеновец" - 100 000 лв.; "Ремонт на площад в с. Топчии" - 50 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Благоево" - 50 000 лв.; "Ремонт на покрива на НЧ "Бузлуджа 2010" - гр. Разград" - 30 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Дряновец" - 80 000 лв.;
99. по бюджета на община Две могили - 1 000 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на улици в община Две могили";
100. по бюджета на община Иваново - 1 200 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов и Червен";
101. (изм., ДВ, бр. 13 от 2021 г., в сила от 16.02.2021 г.) по бюджета на Община Алфатар - 160 000 лв. за текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Алфатар;
102. по бюджета на община Дулово - 2 000 000 лв. за "Ремонт на улична и пътна мрежа в община Дулово";
103. по бюджета на община Кайнарджа - 300 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в с. Светослав"; "Ремонт на част от общински път Силистра - Средище - Светослав - Полковник Чолаково - Добруджанка"; "Ремонт на част от общински път Войново - Кайнарджа/Кайнарджа - Светослав";
104. (изм., ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) по бюджета на Община Силистра - 3 600 000 лв. за: "Ремонт на стадион "Луи Айер" в гр. Силистра - 1 600 000 лв.; "Ремонт на общинска пътна мрежа и на улична мрежа на територията на община Силистра" - 2 000 000 лв.;
105. по бюджета на община Тутракан - 1 500 000 лв. за: "Ремонт на ул. Трансмариска и прилежащия й водопровод, гр. Тутракан" - 500 000 лв.; "Ремонт на канализационен главен колектор 2, гр. Тутракан" - 1 000 000 лв.;
106. по бюджета на община Котел - 1 200 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на централен площад Възраждане, прилежащи пешеходни зони и съоръжения към тях, гр. Котел";
107. по бюджета на община Нова Загора - 1 000 000 лв. за "Ремонт на улици в селата Съдиево, Ст. Войвода, Коньово, Кортен и Баня";
108. по бюджета на община Сливен - 2 000 000 лв. за "Основен ремонт на улици на територията на община Сливен";
109. по бюджета на община Твърдица - 300 000 лв. за "Ремонт на улици в селата Жълт бряг и Бяла паланка";
110. по бюджета на община Баните - 1 140 594 лв. за: "Реконструкция на ул. Родина в с. Баните" - 208 554 лв.; "Реконструкция на улица С. С. в с. Баните" - 150 000 лв.; "Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж № 3ХГ в с. Баните" - 182 040 лв.; "Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Оряховец - 1-ви етап" - 200 000 лв.; "Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция в с. Баните - 1-ви етап" - 400 000 лв.;
111. по бюджета на община Доспат - 2 000 000 лв. за "Изграждане на нов градски център в кв. 8, кв. 9 и кв. 18 на гр. Доспат";
112. по бюджета на община Златоград - 2 149 384 лв. за "Основен ремонт на улици, проучвателни и проектни работи за изграждане на нов кооперативен пазар, паркова зона, паркови атракции и детска площадка, гр. Златоград";
113. по бюджета на община Неделино - 350 000 лв. за проект "Оценка и потенциално разкритие на минерални води и за хидрогеоложки проучвания и проучвателни сондажи";
114. по бюджета на община Рудозем - 1 877 800 лв. за: "Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци - 1 етап" - 910 000 лв.; "Изграждане на водоем и външен водопровод в местността Елидже" - 967 800 лв.;
115. по бюджета на община Смолян - 9 000 000 лв. за: "Ремонт, изграждане и реконструкция на улици, пътища и прилежащата им инфраструктура на територията на община Смолян, в т.ч. ул. Хан Аспарух, гр. Смолян" - 6 000 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа, пътища и прилежащи съоръжения към тях, намиращи се на територията на к.к. Пампорово в частта на община Смолян" - 2 000 000 лв.; за ремонт на улична мрежа в с. Смилян, община Смолян - 1 000 000 лв.;
116. (изм., ДВ, бр. 77 от 2022 г., в сила от 21.09.2022 г.) по бюджета на Община Чепеларе - 6 800 000 лв. за: "Реконструкция на централна улица в к.к. Пампорово, в частта на община Чепеларе" - 2 800 000 лв.; "Реконструкция и основен ремонт на улична мрежа в к.к. Пампорово, в това число: участък ресторант "Чевермето" - Планинска спасителна служба от км 0+000 до км 1+272; участък хотел "Пампорово" - Творчески дом на Българската национална телевизия от км 0+000.00 до км 0+855.23; участък разклона на Профсъюзи - хотел "Асенова крепост" от км 0+000.00 до км 0+417.06; участък хотел "Пампорово" - Пречиствателна станция" от км 0+000.00 до км 1+101.86 - 3 000 000 лв.; за реконструкция на улична мрежа и съоръжения в гр. Чепеларе - 1 000 000 лв.;
117. по бюджета на община Ботевград - 3 500 000 лв. за "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сградите на МБАЛ "Ботевград" - блокове 1, 2 и 3";
118. по бюджета на община Долна баня - 1 050 000 лв. за "Ремонт на централна улица, част от второкласен път II-82, гр. Долна баня";
119. по бюджета на община Драгоман - 1 056 584 лв. за: "Ремонт и реконструкция на водоснабдителна система на ул. Захари Стоянов - гр. Драгоман" - 300 000 лв.; "Ремонт на ул. Св. И. Р. и ул. Васил Левски, гр. Драгоман" - 756 584 лв.;
120. по бюджета на община Е. П. - 1 000 000 лв. за "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нови хан";
121. по бюджета на община Етрополе - 500 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в община Етрополе";
122. по бюджета на община Златица - 880 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на централни части и прилежащи зелени площи на селата Църквище, Карлиево и Петрич, община Златица";
123. по бюджета на община Ихтиман - 980 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в община Ихтиман";
124. по бюджета на община Костенец - 2 433 172 лв. за: "Ремонт и реконструкция на ул. Стефан Караджа и прилежащия водопровод, гр. Костенец" - 1 287 079 лв.; "Изграждане на мултифункционално игрище за волейбол и тенис на корт, гр. Костенец" - 550 656 лв.; "Ремонт и реконструкция на ул. Самуил в курорт Вили Костенец" - 595 437 лв.;
125. по бюджета на община Мирково - 2 500 000 лв. за: "Ремонт на пътища в община Мирково" - 1 500 000 лв.; "Реконструкция и благоустройство на централната част на с. Мирково" - 1 000 000 лв.;
126. по бюджета на община Самоков - 1 846 000 лв. за: "Ремонт на площадно пространство на с. Драгушиново" - 159 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в с. Драгушиново" - 490 000 лв.; "Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. 15 и кв. 205, гр. Самоков и ремонт на улици в гр. Самоков" - 1 197 000 лв.;
127. по бюджета на община Своге - 458 561 лв. за: "Ремонт на ул. Искър, с. Гара Бов" - 266 000 лв.; "Ремонт на улици в кв. Прокопаник, с. Томпсън" - 192 561 лв.;
128. по бюджета на община Сливница - 2 764 400 лв. за: "Ремонт на ул. Алеко Константинов в гр. Сливница" - 1 421 200 лв.; "Изграждане на нов пазар в гр. Сливница" - 1 343 200 лв.;
129. по бюджета на община Гълъбово - 600 000 лв. за "Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Главан";
130. по бюджета на община Николаево - 350 000 лв. за "Ремонт на улици на територията на община Николаево";
131. по бюджета на община Опан - 900 000 лв. за: "Ремонт на част от четвъртокласен път 55476/SZR-1042/ в участъка Бъдеще - Кравино - Гълъбово" - 450 000 лв.; "Ремонт на път IV-53476 граници общ. Гълъбово - с. Княжевско - с. Кравино - с. Пъстрен - граница община Ст. Загора (от км 9+780 до км 24+118)" - 450 000 лв.;
132. (изм., ДВ, бр. 100 от 2021 г., в сила от 30.11.2021 г.) по бюджета на Община Стара Загора - 10 000 000 лв. за: "Реконструкция на ул. Войвода С. Ч. - от кръстовището с ул. Анастасия Тошева до бул. Св. Патриарх Евтимий, основен ремонт на ул. Анастасия Тошева - от кръгово кръстовище "Новотехпром" до ул. Войвода С. Ч.; реконструкция на кръстовище при ул. Калояновско шосе и ул. Анастасия Тошева и за прилежащите им улични осветления - 4 500 000 лв.; изграждане на пешеходни и велосипедни алеи - от бул. Цар Симеон Велики до Тракийския университет и по бул. Св. Патриарх Евтимий - от бул. Цар Симеон Велики до кв. К. г. и за прилежаща инфраструктура - 4 500 000 лв.; реконструкция на ул. Св. Княз Борис I - 1 000 000 лв., и на прилежаща инфраструктура, гр. Стара Загора";
133. по бюджета на община Чирпан - 1 999 000 лв. за: "Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. Пейо Яворов и ул. Крачолови" - 799 000 лв.; "Реконструкция на участъци от улици Д. Б. и Еделвайс в гр. Чирпан" - 1 200 000 лв.;
134. по бюджета на община Търговище - 1 651 411 лв. за "Ремонт на бул. Никола Маринов, в участъка светофари при автогара до граница главен път ГП - 1-4, гр. Търговище";
135. по бюджета на община Димитровград - 2 000 000 лв. за "Ремонт на общински пътища на територията на община Димитровград";
136. по бюджета на община Ивайловград - 1 470 000 лв. за "Изграждане на спортно-развлекателен комплекс в м. Лъджа, община Ивайловград";
137. по бюджета на община Любимец - 2 586 000 лв. за "Ремонт на ВиК мрежа и сградни отклонения, гр. Любимец" и "Реконструкция на общински пътища, улична мрежа и съоръжения към тях на територията на община Любимец";
138. по бюджета на община Свиленград - 3 855 400 лв. за "Основен ремонт на бул. България, в участъка от площад 14-ти март до ул. Симеон Велики и изграждане на прилежащи съоръжения, площадки и паркоустройство, гр. Свиленград";
139. по бюджета на община Симеоновград - 878 000 лв. за "Реконструкция на мост над река Луда Яна, с. Троян";
140. по бюджета на община Харманли - 2 400 000 лв. за: "Реконструкция на улици и паркинги на територията на гр. Харманли" - 1 400 000 лв.; "Основен ремонт на централен площад и прилежащи пространства, гр. Харманли" - 1 000 000 лв.;
141. по бюджета на община Хасково - 7 700 000 лв. за: "Изграждане на парк за спорт и отдих в УПИ I, гр. Хасково - 1-ви етап" - 3 900 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа и обществени пространства в община Хасково" - 3 800 000 лв.;
142. по бюджета на община Велики Преслав - 1 806 135 лв. за: "Реконструкция на пазарен площад - изграждане на покрит пазар с търговски обекти и паркинг, гр. Велики Преслав" - 828 940 лв.; "Основен ремонт на ул. Георги Димитров и прилежащия водопровод, с. Драгоево" - 977 195 лв.;
143. по бюджета на община Нови пазар - 1 700 000 лв. за "Корекция на речно корито на р. Крива в гр. Нови пазар";
144. по бюджета на община Елхово - 1 000 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в населените места на община Елхово";
145. по бюджета на община Стралджа - 600 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Стралджа";
146. по бюджета на община Ямбол - 7 340 560 лв. за: "Ремонт и реконструкция на улица в участък от бензиностанция "Шел" до ул. Атанас Кратунов в ж.к. Златен рог, гр. Ямбол" - 2 390 560 лв.; "Ремонт и изграждане на тротоарни настилки в гр. Ямбол" - 950 000 лв.; "Основен ремонт на спортна зала "Диана", гр. Ямбол" - 4 000 000 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 - 146 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...