По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 4 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СЪДОВА ХИРУРГИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 4 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СЪДОВА ХИРУРГИЯ"

ДВ. бр. 4 от 15.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г.

 

history Член единствен. С тази наредба се утвърждава медицински стандарт по медицинската специалност "Съдова хирургия" съгласно приложението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...