По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2021 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2021 г.

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г. на обща стойност 65 251 000 лв. съгласно приложението.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по дейности, съгласно приложението.
(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...