По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЯНУАРИ 2021 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"

ДВ. бр. 15 от 19.02.2021г.

Издадена от министъра на здравеопазването
Обн., ДВ, бр. 15 от 19 февруари 2021 г.

 

history Член единствен. С тази наредба се утвърждава медицински стандарт по медицинската специалност "Ортопедия и травматология" съгласно приложението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...