Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 68 ОТ 10 ЮНИ 2021 Г. ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БРУТНИЯ РАЗМЕР НА ВНОСКИТЕ В УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 68 ОТ 10 ЮНИ 2021 г. ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БРУТНИЯ РАЗМЕР НА ВНОСКИТЕ В УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

ДВ. бр. 64 от 09.08.2022г.

Издадена от Комисията за финансов надзор
Обн., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2021 г., изм., ДВ, бр. 64 от 9 Август 2022 г.

 

history Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове, допълването на резервите до изискуемия размер и освобождаването на средства от тях.

history Чл. 2. (1) Всяко пенсионноосигурително дружество, управляващо универсален пенсионен фонд, създава със собствени средства резерв за гарантиране на брутния размер на вноските в него (резерв за гарантиране на брутните вноски) към края на месеца, през който е постъпила първата вноска във фонда. Размерът на резерва при създаването му се определя въз основа на стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд към последния работен ден на месеца, през който е постъпила първата вноска.
(2) Заделянето на средства за покриване на резерва се извършва в деня на създаването му.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...