Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 9 МАЙ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИИ ОТ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 9 МАЙ 2022 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИИ ОТ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ДВ. бр. 36 от 13.05.2022г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) С постановлението се определят правилата за събиране, разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договори от страна на крайните получатели на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, наричан по-нататък "Механизма", които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки.
(2) Правилата по ал. 1 се прилагат за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...