Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

ДВ. бр. 71 от 18.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 38 от 20 май 2022 г., доп., ДВ, бр. 60 от 29 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г., доп., ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 25 април 2023 г., доп., ДВ, бр. 71 от 18 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Министерството на електронното управление, наричано по-нататък "Министерството", и на неговите административни звена.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...