Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА

ДВ. бр. 75 от 01.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 3 юни 2022 г., доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2022 г., доп., ДВ, бр. 75 от 1 септември 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С правилника се уреждат устройството и организацията на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, наричан по-нататък "Съвета". С правилника се регламентират правилата за избор на членове на Съвета и членове на ресорните комисии.
(2) Съветът приема годишна програма за дейността си, в която се определят приоритетите и задачите за следващата година в съответствие с целите, произтичащи от нормативните актове и стратегическите документи в съответствие с реформите и инвестициите в Националния план за възстановяване и устойчивост и законодателните предложения, произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите "Европейска зелена сделка" (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението) ефекти за Република България.
(3) Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността си в срок до 30 юни на следващата година.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...