Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗГОВОРИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 11 АВГУСТ 2022 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗГОВОРИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР)

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022г.

Обн., ДВ, бр. 66 от 16 август 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява политиката на Република България в подготовката й за членство към ОИСР, като:
1. решава всички политически въпроси, свързани с процеса на разговори за присъединяване на Република България към ОИСР;
2. приема позициите на Република България в процеса на разговори за присъединяване на Република България към ОИСР, включително Първоначалния меморандум и Окончателното изявление;
3. одобрява проекти на законодателни актове или на предложения до Народното събрание за приемане на решения в предвидените в Конституцията и в закона случаи, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на препоръките на ОИСР, постъпили в рамките на техническите прегледи с оглед на изпълнение на условията за членство;
4. разглежда и одобрява с решения в рамките на своята компетентност, предложения за присъединяване към органи, програми, агенции и други инициативи на ОИСР, които не представляват задължително условие за постигането на членство в Организацията.
(2) Министерският съвет си взаимодейства с държавните институции, които не са включени в системата на изпълнителната власт. Министерският съвет редовно предоставя информация на Народното събрание по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от процеса на присъединяване към ОИСР.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...