Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

ДВ. бр. 70 от 15.08.2023г.

В сила от 15.08.2023 г.Приета с ПМС № 111 от 10.08.2023 г.
Обн., ДВ, бр. 70 от 15 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, засягащи средства от европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) и средствата, предоставени по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, редът за извършване на проверка за установяване на нередност и докладването на нередностите пред дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в структурата на Министерството на вътрешните работи.
(2) Извършването на дейностите, посочени в ал. 1, представлява администриране на нередности.
(3) С наредбата се определя и редът за осъществяване на контрола от дирекция "АФКОС" по прилагането на процедурите за администриране на нередности, засягащи средства от ЕФСУ и средства, предоставени по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...