Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 12 ОТ 23 АВГУСТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 12 ОТ 23 АВГУСТ 2023 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДВ. бр. 74 от 29.08.2023г.

В сила от 01.10.2023 г.Издадена от министъра на земеделието и храните
Обн., ДВ, бр. 74 от 29 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ).

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...