По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

ДВ. бр. 13 от 16.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 57 от 24 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., доп., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 52 от 9 юни 2020 г., изм., ДВ, бр. 65 от 21 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със:
1. организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството;
2. собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства;
3. условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци;
4. производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях;
5. условията за създаване и опазване на медоносната растителност;
6. опазването на пчелите.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...